Inschrijvingsformulier

Dit is het inschrijvingsformulier om een kind in te schrijven in type Basisaanbod in de Damiaanschool Tremelo.

We loodsen u doorheen een heel aantal stappen om de aanmelding in orde te krijgen. Gelieve het formulier zorgvuldig in te vullen. Vragen met een sterretje zijn verplicht in te vullen. Overige vragen zijn niet verplicht en kunnen eventueel later - bij een gesprek op school - verder aangevuld worden.

Jullie worden in elk geval altijd uitgenodigd voor een gesprek op school, na het invullen van dit formulier.

Alvast bedankt voor uw moeite!

De Damiaanschool


Leerlinggegevens *

Voornaam *
Naam *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Geboorteland *
Nationaliteit *
Geslacht *      
Rijksregisternummer *

Noodnummers

Geef hier enkele noodnummers op. Graag naam en telefoonnummer, bv. "Jan Janssen: 012 34 56 78"

Noodnummer 1
Noodnummer 2
Noodnummer 3

Domicilieadres *

Hier geeft u op waar het kind woont, waar het gedomicilieerd is.

Woont bij *
Straat *
Huisnummer *
Bus
Postcode *
Stad of gemeente *
Land *

Gezinsvorm *

Gezinsvorm *Omgangsregeling Enkel invullen indien van toepassing!
Gezinshoofd of voogd
Broer(s) of zus(sen) Geef hier de broer(s) en of zus(sen) van het kind op, met hun geboortedatum en hun verwantschap. Bijvoorbeeld: Piet Pienter, 1-2-2008, stiefbroer
Broer(s) of zus(sen) op school Geef hier de namen op van de broer(s) of zus(sen) die al bij ons op school zit(ten).
Spreektaal thuis

Natuurlijke vader *

Naam *
Voornaam *
Nationaliteit *
Geboortedatum *
G.S.M. *
Vaste telefoon
Telefoon van het werk
E-mailadres *
Beroep
Hoogst behaalde diploma
Adres

Natuurlijke moeder *

Naam *
Voornaam *
Nationaliteit *
Geboortedatum *
G.S.M. *
Vaste telefoon
Telefoon van het werk
E-mailadres *
Beroep
Hoogst behaalde diploma
Adres

Partner van de vader (indien gescheiden ouders)

Naam
Voornaam
Nationaliteit
Geboortedatum
G.S.M.
Vaste telefoon
Telefoon van het werk
E-mailadres
Beroep
Hoogst behaalde diploma

Partner van de moeder (indien gescheiden ouders)

Naam
Voornaam
Nationaliteit
Geboortedatum
G.S.M.
Vaste telefoon
Telefoon van het werk
E-mailadres
Beroep
Hoogst behaalde diploma

Medische gegevens

Naam huisarts
Telefoon huisarts
Belangrijke medische gegevens Bijvoorbeeld allergiën, medicatie, gehoor, zicht, ...

Godsdienst

Gedoopt
Godsdienst

Vervoer *

Als het kind met het busvervoer van de school naar en van school komt wordt u later gecontacteerd over opstapplaats en afstapplaats.

Busvervoer van de school is enkel mogelijk als de opstap- en afstapplaats tot onze regio behoort!
Als u daar vragen over heeft mag u steeds contact opnemen met de school (016 533 798 of via info@damiaanschool.be).

Vervoersmiddel *


Schoolverloop *

Schoolverloop *

Geef het schooljaar, de school en de klas op. Bijvoorbeeld:
2018-2019: De Rank Wezemaal: eerste leerjaar,
2019-2020: De Rank Wezemaal: tweede leerjaar

Pedagogische aandachtspunten

Interesses
Tips naar aanpak
Verwachtingen van de Damiaanschool

Specifieke onderwijsbehoeften

Diagnose(s)
Reden tot overstap

Externe hulp

Logopedie
Kinésitherapie
Andere

Vermoedelijke beginsituatie

Taal
Wiskunde
Frans
Andere vakken

Verslaggegevens *

Type *
Contactgegevens van het C.L.B. *

De gegevens van het verwijzende CLB zijn zeer belangrijk. We gebruiken deze om contact met hen op te nemen om een verslag of een (voorlopig) attest op te vragen.

Tenslotte... *

Naam en voornaam van de persoon die de leerling inschrijft *
Gaat u akkoord met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school? *

Deze kan u nalezen op de website van de school.

Het formulier verzenden

Als er niets gebeurd wanneer u klikt op "Verzenden" dan heeft u wellicht een verplicht in te vullen veld niet ingevuld. Kijk het dan a.u.b. even na.

Blijft het niet lukken om te verzenden, neem dan gerust contact op met de school.